Vind-el

Vind-elen produceras med Finsk vindkraft, som är bekräftad med ursprungsgarantier. Vind-elen produceras på ett hållbart sätt, utan koldioxidutsläpp.

Avtalet gäller för två år eller tillsvidare. Tillsvidare avtal är ett bekvämt alternativ. Du behöver inte fundera på när avtalet går ut och behöver förnyas. Du kan även köpa Vind-el som Natt-el eller Års-el.

Natt-el

Om du har Natt-el har du tvåtidsmätning och betalar olika avgifter beroende på tiden på dygnet. Dag-elen är kl. kl. 7- 22och Natt-elen är kl. 22-07. Nattpriset är det förmånligare. Natt-el passar bäst för förbrukningsplatser med elvärme där elanvändningen är stor under natten. Avtalet gäller för två år eller tillsvidare.

Års-el

Om du har uppvärmning med direktel, t.ex. direkt elvärme, takvärme eller värmepump och kan använda alternativa uppvärmningssätt dagtid under vintern passar Års-el dig. Då får du tvåtidsmätning och du betalar olika avgifter beroende på dygn och årstid. Vinterdag är 1.11-31.3 kl. 07- 22, all annan tid är övrig tid. Priset på övrig tid är förmånligare. Avtalet gäller för två år eller tillsvidare.

Begär eloffert

snabb kundbetjaning
snabb om oss
snabb wera
snabb felanmalan