EKO-el

Av oss kan du köpa EKO-certifierad EKO-el. Vår EKO-el är bio-el producerad med skogsflis. EKO-elen produceras i Ekenäs Energis egna kombinerade el- och värmeproduktionsanläggning i Björknäs.

Finlands naturskyddsförbund har beviljat EKO-energimärket för elproduktionen. Avtalet gäller för två år eller tillsvidare. Tillsvidare avtal är ett bekvämt alternativ. Du behöver inte fundera på när avtalet går ut och behöver förnyas. Du kan även köpa EKO-el som Natt-el eller Års-el.

Natt-el

Om du har Natt-el har du tvåtidsmätning och betalar olika avgifter beroende på tiden på dygnet. Dag-elen är kl. 07-22 och Natt-elen är kl. 22 - 07. Nattpriset är det förmånligare. Natt-el passar bäst för förbrukningsplatser med elvärme där elanvändningen under natten är stor. Avtalet gäller för två år eller tillsvidare.

Års-el

Om du har uppvärmning med direktel, t.ex. direkt elvärme, takvärme eller värmepump och kan använda alternativa uppvärmningssätt dagtid under vintern passar Års-el dig. Då får du tvåtidsmätning och betalar olika avgifter beroende på dygn och årstid. Vinterdag är 1.11- 31.3 kl. 07- 22, all annan tid är övrig tid. Priset på övrig tid är det förmånligare. Avtalet gäller för två år eller tillsvidare.

Begär eloffert

snabb kundbetjaning
snabb om oss
snabb wera
snabb felanmalan