Privatkunder

Installation av laddningsutrustning

Elbilens ekonomiska lönsamhet bygger på att man i huvudsak laddar elbilen hemma. ”Tankningsfilosofin” för elbilar är något annorlunda än för bensin- och dieselbilar; man strävar till att ha bilen i laddning alltid när man inte kör. Det här betyder att man behöver ha laddningsutrustning för elbilar både hemma och eventuellt även på jobbet. De allmänna laddningspunkterna används när körsträckan är så lång att man inte kommer fram utan mellanladdning. De allmänna laddningsstationerna är dyrare och det tar tid att ladda bilen.

Ekenäs Energi utför installationer av laddningsutrustning för elbilar och andra eldrivna fordon. Vi dimensionerar och installerar t.ex. hemmaladdningsstationer till privata garage eller annan motsvarande utrustning till privatbruk. Vi utför även installation av offentliga laddningsstationer till andra aktörer.

privat
privat
privat
privat
privat