Privatkunder

Allmänna laddningspunkter

Ekenäs Energi äger och driver offentliga laddningsstationer för elbilar i samarbete med den nationella laddningspunktsoperatören Liikennevirta Oy. Ekenäs Energi är ett av Liikennevirtas delägarbolag.

Var finns laddningsstolparna?

En karta över allmänna laddningsstationer hittar du här app.virta.fi. Ekenäs Energi äger tre laddningsstationer i Ekenäs och en laddningsstation i Hangö. Antalet laddningspunkter utökas både geografiskt och till antalet efter hand som efterfrågan stiger.

De nuvarande laddningspunkterna är:

 1. Snabbladdningsstation vid trafikcentret i Ekenäs (järnvägsstationen)
  Järnvägsgatan 2, Ekenäs
  Laddningsstandarder: CHAdeMO (44 kW likström)
 2. Laddningspunkt i Ekenäs centrum
  Stationsvägen 2, Ekenäs
  Laddningsstandarder: Mennekes (3fas 32A växelström) och Schuko (1fas 16A växelström)
 3. Laddningspunkt vid Lidl i Ekenäs
  Genvägen 2, Ekenäs
  Laddningsstandarder: Mennekes (3fas 32A växelström) och Schuko (1fas 16A växelström)
 4. Laddningspunkt i Hangö centrum
  Berggatan 4, Hangö
  Laddningsstandarder: Mennekes (3fas 32A växelström) och Schuko (1fas 16A växelström)
 5. Snabbladdningsstation i Ekenäs centrum
  Stationsvägen 2, Ekenäs
  Laddningsstandarder: CHAdeMO, CCS (50 kW likström)

Servicenummer vid problem

Virtapiste-tjänsten innehåller ett dygnetrunt servicenummer, 0800-02200, för möjliga problemsituationer.

Laddningsstandarder

Det finns olika laddningsstandarder för laddning av elbilar. De vanligaste är Mennekes, CHAdeMO och COMBO CCS. Mennekes är en medelsnabb laddningsstandard (max 22 kW) medan CHAdeMO och COMBO CCS är snabbladdningsstandarder (50 kW och mer). Kontrollera med din biltillverkar vilken laddningsstandard som används. I praktiken är alla bilar kompatibla åtminstone med Mennekes.

chademo 01
chademo 01
CHAdeMO
combo ccs 01
combo ccs 02
COMBO CCS
mennekes 01
mennekes 02
Mennekes
schuko 01
schuko 02
Schuko
privat
privat
privat
privat
privat