Privatkunder
  • Elektricitet

Elektricitet

landning elektricitet

Ekenäs Energi är din lokala elförsäljare i västra Nyland. Vi står till tjänst med ett stort antal olika tjänster och produkter. Vi säljer el över hela landet och äger största delen av elnätet i Ekenäs.

Som nätbolag levererar vi el inom vårt ansvarsområde i Ekenäs. Elöverföringen kan inte konkurrensutsättas, men det är gratis att konkurrensutsätta elanskaffningen. Om förbrukare på vårt nätområde inte aktivt väljer ett annat elbolag, är de automatiskt våra elförsäljningskunder.

privat
privat
privat
privat
privat