Avbrott i fjärrvärmedistributionen 4.5.2017

Fjärrvärmedistributionen är avstängd på grund av reparationsarbeten i det på kartan märkta området torsdagen den 4.5.2017 mellan klockan 8:00 – ca. 16:00.

avbrott 20170504

Ekenäs Energi Ab beklagar eventuella olägenheter som reparationsarbetet orsakar våra kunder.

Tilläggsuppgifter ges av fjärrvärmeingenjör Tommy Ahlgren,
tel. (019) 289 2459
privat
privat
privat
privat
privat