Elavbrott 29.11.2016 kl. 11:27

Ett cirka 30 minuter långt elavbrott inträffade 29.11.2016 kl. 11:27 och drabbade ca 1400 st. kunder på Ekenäs Energis distributionsområde väster om Pojoviken.
Avbrottet berodde på ett fel i Västerby elstation.
privat
privat
privat
privat
privat