Om oss

Tillfälliga spänningsvariationer i elnätet

På grund av ett avvikande kopplingsläge i vårt mellanspänningsnät, kan kvaliteten på el variera i elnätet.
Detta kan resultera i fenomen som blinkande/flimrande lampor vilket beror på snabba "gropar" i spänningen, dessa gropar orsakas av att belastningen i nätet varierar snabbt.

Spänningsnivån uppfyller ändå gällande kvalitetskriterier för elnätet trots de tillfälliga spänningsgroparna. Senast till midsommar återgår vi till normalt kopplingsläge och dessa problem försvinner.

Vi beklagar störningarna och problemen som orsakas av det avvikande kopplingsläget.
privat
privat
privat
privat
privat