Om oss

Öppen arbetsplats: Kundrådgivare

Är du social, artig och utåtriktad? Intresserad av kundbetjäning och ekonomiuppgifter? Då är det dig vi söker för att förstärka vårt kundbetjäningsteam!

Läs mer...

Tillfälliga spänningsvariationer i elnätet

På grund av ett avvikande kopplingsläge i vårt mellanspänningsnät, kan kvaliteten på el variera i elnätet.
Detta kan resultera i fenomen som blinkande/flimrande lampor vilket beror på snabba "gropar" i spänningen, dessa gropar orsakas av att belastningen i nätet varierar snabbt.

Läs mer...

Ny kraftlinje ger Ekenäs ännu säkrare eldistribution

Ekenäs Energi förnyar kraftlinjen som förser Ekenäs Energis distributionsområde med elektricitet. Projektet utförs samtidigt och i samarbete med Carunas kraftlinjeprojekt. Ekenäs Energis byggnadsarbeten börjar i april 2017 och beräknas vara färdiga till midsommar 2017. Under hösten 2017 utförs ännu några kopplingsarbeten som hänför sig till Carunas kraftlinjeprojekt.

Läs mer...

Vi har förnyat vår Online-tjänst Wera

Via den nya Online-tjänsten kan du följa upp din egen energiförbrukning, dina avtal och dina fakturor. Du kan också göra nya elavtal med oss eller anmäla om du flyttar till en annan bostad.

Läs mer...

Cinias fiberkabel från Hangö till Rostock

En lokal västnyländsk investerargrupp och Cinia undertecknade fredagen den 17.6.2016 ett intentionsavtal som siktar på att bygga en kabelförgrening från Hangö till Cinias C-Lion1-havsfiberkabel.

Läs mer...

privat
privat
privat
privat
privat