Företagskunder
  • Elektricitet

Elektricitet

landning elektricitet

Ekenäs Energi är ditt företags lokala elförsäljare i västra Nyland. Vi står till tjänst med ett stort antal olika tjänster och produkter.

Vi säljer el över hela landet och äger största delen av elnätet i Ekenäs. Som nätbolag levererar vi el inom vårt ansvarsområde i Ekenäs. Elöverföringen kan inte konkurrensutsättas, men det är gratis att konkurrensutsätta elanskaffningen.

privat
privat
privat
privat
privat